Profilering


PROFILERING

PROFILERING: DESIGN OG TRYKKSAKER


Når rammene begynner å ta form, er på tide å fortelle verden om arrangementet. Vi lager gjerne announsements og konferanseweb for dere, slik at deltakere får én plass å forholde seg til når det gjelder konferansen. 
Profilering


 • Forhandle med designere og trykkerier, inngå avtaler og følge opp 
 • Eksempler på design og trykkbehov: 

    - First-, second- og final announcement

    - flyers

    - plakater 

    - roll-ups
    - bannere

    - program

    - brosjyrer

    - give-aways 

    - abstractbok

 • Distribuere trykket materiell
 • Utvikle webside for konferansen med mulighet for påmelding
 • Utstilling og sponsorship
 • Sende ut invitasjoner
 • Lage elektronisk utstillerkart over utstillerområdet for publisering på web 
 • Utarbeide forslag til utstillings- og sponsorpakker
 • Forhandle med potensielle sponsorer og utstillere og inngå kontrakt
 • Registrere utstillerrepresentanter
 • Tildele plass på utstillerområdet
 • Fakturere i henhold til utstillers bestilling
 • Bestille og levere utstillervegger og annet ønsket utstyr
 • Innhente materiale til annonser
 • Lage informasjonshefte om utstillere til deltakerne
 • Profilere logo til sponsorer og utstillere på konferansens web
 • Bestille og levere give-aways med eller uten logo / trykk
 • Eksempler på profileringsprodukter: Konferansemapper, konferansenett, ryggsekker, penner, T-skjorter, USB-pennerFeedback fra kunder


"Vi arrangerte en konferanse med ca. 150 deltakere fra hele verden og er veldig fornøyde med valget av Xtenso AS som arrangementspartner.

Xtenso ga oss mange nyttige innspill i planleggingsfasen, var generelt veldig fleksible og sto virkelig på for at arrangementet skulle bli vellykket. Vi sparte dessuten kostnader ved at de var flinke til å følge opp mot hotell og andre underleverandører underveis. Deres innsats bidro til et både faglig og økonomisk vellykket arrangement."

 

Stein Ingebrigtsen – Statnett SF"Vi har ved flere anledninger brukt Xtenso (tidligere Tromsø Event AS) som kursarrangør/koordinator ved våre større kurs og konferanser. Vi er veldig fornøyd med den nærheten vi har hatt i kommunikasjon rundt planleggingen, og at responstiden ved henvendelser har vært kort. Når man arrangerer kurs og konferanser med deltakelse fra hele Norge og mange andre land i tillegg, er det viktig å ha god oversikt over økonomiske og andre forhold. Vi setter stor pris på jobben Xtenso har gjort for oss!"


Irene Lund - Senterleder, Nevromuskulært kompetansesenter, UNN


Copyright © All Rights Reserved