Sponsor - Utstiller


SPONSOR - UTSTILLER

HÅNDTERING AV SPONSORER OG UTSTILLERE


Sponsorer og utstillere er ofte viktige støttespillere for et arrangement, og vi har i løpet av årene arrangert en rekke ulike utstillinger innenfor flere fagfelt.VI HJELPER MED


  • Utarbeide, produsere og sende ut utstilleroversikt 
  • Utsendelse av invitasjoner til potensielle aktører etter mottatt kontaktliste fra oppdragsgiver
  • Kontakte og forhandle med hvert enkelt selskap på vegne av oppdragsgiver
  • Fakturering av det enkelte selskap
  • Sørge for å få inn materiale til annonser o.l.
  • Teknisk gjennomføring av utstilling