Våre tjenester

Din arrangementspartner

Profesjonell Konferansearrangør

XTENSO EVENT > TJENESTER

Arrangere konferanse? Vi har kompetansen!A


Å arrangere konferanse eller en messe er ikke noen liten oppgave å påta seg. Det er tidkrevende og kan fort gå på bekostning av primæroppgavene man har. Dersom vi bistår dere, vil dere kunne fokusere på de overliggende rammene for konferansen og det faglige – vi ordner alt det praktiske.


Vi hjelper deg gjennom idéfasen og planleggingen, forarbeid, deltakerhåndtering, økonomi, sosiale arrangement, abstractshåndtering, hotellbookinger, sponsor og utstillere - og til slutt - evaluering! Kursarrangør


Vi har mange års erfaring med vellykkede konferanser både når det gjelder gjennomføring og økonomi. Noen suksessfaktorer er dedikasjon, erfaring og planlegging!Eventbyrå Oslo Eventbyrå Tromsø Arrangere konferanse Konferansearrangør konferansetjenester Konferansearrangør Oslo


IDÈFASEN OG PLANLEGGING


Beslutningen om å holde en konferanse tas. Man har gjerne mange idéer, ønsker og forventninger på hvordan arrangementet kan bli. Man gleder seg til å komme i gang og er full av entusiasme. Les mer om prosjektledelse og rådgivning.
DELTAKEREN I FOKUS


Påmeldingsskjemaet publiseres og vi tar hånd om det praktiske slik at dere kan konsentrere dere fullt og helt om det faglige programmet samt de daglige arbeidsoppgaver man har.


Close up of hand with laptop and media icons


ABSTRACTS


Spesielt innenfor vitenskapelige kongresser og konferanser er det ofte behov for å kunne håndtere abstracts.  Det faglige programmet pådannes ofte av innsendte abstracts fra fagmiljøet. Vi tar også hånd om dette.

business woman at the reception of a hotel checking in


HOTELL


Xtenso tar hånd om hotellbooking i forbindelse med konferanser og arrangement.

I forbindelse med den elektroniske påmeldingen, kan reservasjon av hotellrom være en del av prosessen.

Your Feedback Matters placard with bokeh background


EVALUERING


Xtenso tar hånd om hotellbooking i forbindelse med konferanser og arrangement.

I forbindelse med den elektroniske påmeldingen, kan reservasjon av hotellrom være en del av prosessen.


FORARBEID


Når rammene begynner å bli klare, er det på tide å få fortalt verden om konferansen. Vi lager gjerne announsements og  konferanseweb for dere, slik at deltakere får én plass å forholde seg til når det gjelder konferansen. ØKONOMI I PROSJEKTET


De økonomiske rammene må nå settes og vi kan bistå med med utarbeidelse av kostnadsbudsjett. Vi ivaretar selvsagt også betingelsene som hotellene og leverandører setter, og vil ha en løpende dialog med samtlige leverandører samt med dere som vår oppdragsgiver. 

Group of happy business team toasting with champagne in the office


SOSIALE ARRANGEMENT


Under et arrangement er den sosiale delen av programmet viktig for deltakerne slik at de får anledning til å knytte både faglige og sosiale kontakter.

Xtenso kan ta det fulle og hele ansvaret for alle sosiale aktiviteter.

Close up of hand in white glove open the curtain. Place for text


SPONSORER OG UTSTILLERE


Sponsorer og utstillere er ofte viktige støttespillere for et arrangement av alle størrelser og vi har i løpet av årene arrangert en rekke ulike utstillinger innenfor flere fagfelt. Finn ut mer om hvordan vi kan yte service til disse.